Ban hành kế hoạch Thành phố thông minh Bình Dương năm 2024

​Ban điều hành Thành phố thông minh Bình Dương ban hành Kế hoạch Thành phố thông minh Bình Dương năm 2024.

Mục tiêu kế hoạch thành phố thông minh Bình Dương 2024​

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai cụ thể các chương trình, dự án đô thị thông minh hiệu quả, tập trung ưu tiên các lĩnh vực: Tài nguyên môi trường; Y tế; Giáo dục; nhà ở – đô thị; lao động việc làm; an ninh giao thông; thương mại không dùng tiền mặt; phát huy Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh, phát triển IOC các huyện, thị, thành phố và các ngành, lĩnh vực.

Ban hành kế hoạch Thành phố thông minh Bình Dương năm 2024

Tiếp tục triển khai các dự án nền tảng, trong đó trọng tâm là lĩnh vực đổi mới sáng tạo (ĐMST), thu hút công nghệ cao, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp kiểu mới, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi 4.0 và đồng thời gắn kết với các tiêu chí của Tổ chức Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF).

Đọc thêm:  Bình Dương được vinh danh Top 1 cộng đồng thông minh thế giới

Phát huy mạng lưới quốc tế, đẩy mạnh truyền thông về Thành phố thông minh trong giai đoạn mới, đặc biệt là triển khai kế hoạch truyền thông TOP 1 ICF, là một trong những điểm mấu chốt để nâng tầm thương hiệu quốc tế của Bình Dương, điểm nhấn trong công tác thu hút đầu tư và nguồn nhân lực công nghệ cao.

Các dự án trọng điểm năm 2024

Tập trung phát triển Trung tâm Giám sát điều hành thông minh của tỉnh và của các địa phương; quản lý môi trường; quản lý lao động, việc làm; quản lý đô thị – nhà ở; giáo dục thông minh; y tế thông minh; giám sát an toàn, an ninh giao thông; không dùng tiền mặt; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi 4.0; đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát huy mạng lưới quốc tế; đẩy mạnh nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao.

Đọc thêm:  Phân tích tiềm năng đầu tư của dự án khu đô thị Sycamore Bình Dương

Các sở, ban, ngành; các địa phương căn cứ nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch, chủ động lập kế hoạch chi tiết, phương án, dự trù kinh phí để thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ.​

Tải về chi tiết

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/thanh-pho-thong-minh/2024/03/915-ke-hoach-thanh-pho-thong-minh-binh-duong-nam-202

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *