Tiến Độ Thi Công

Tiến độ thi công dự án Sycamore Bình Dương cập nhật liên tục hàng tuần tại sycamorebinhduong.co . Hiện tại phân khu The Orchard đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạng mục nhà phố và biệt thự.

Cập nhật tiến độ thi công dự án Sycamore Bình Dương 30/4/2024
Cập nhật tiến độ thi công dự án Sycamore Bình Dương 30/4/2024

Cập nhật tiến độ thi công dự án Sycamore Bình Dương 30/4/2024. Dự án đang [...]

Cập nhật tiến độ thi công dự án Sycamore Bình Dương ngày 21/4/2024
Cập nhật tiến độ thi công dự án Sycamore Bình Dương ngày 21/4/2024

Tiếp tục Cập nhật tiến độ thi công dự án Sycamore Bình Dương ngày 21/4/2024 [...]

Cập nhật tiến độ thi công dự án Sycamore Bình Dương 19/4/2024
Cập nhật tiến độ thi công dự án Sycamore Bình Dương 19/4/2024

Cập nhật tiến độ thi công dự án Sycamore Bình Dương 19/4/2024. Tính đến thời [...]